1. Thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng :

    Chỉ áp dụng cho khách hàng tại Hà Nội,

  1. Thanh toán bằng cách chuyển khoản qua ATM :

  • Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN (Vietcombank):
    • Số TK: 0181003429174
    • Chủ thẻ: Hoàng Đình Thắng
    • Chi nhánh: Nam Sài Gòn